Erakordne tele-eksperiment, mille kangelannadeks viis tavalist eesti naist. Neile kõigile anti kaamera ja paluti poole aasta jooksul filmida iseennast ja oma perekonda. Kaamerast sai neile justkui salapäevik, millele pihtida oma muresid, rõõme, unistusi ja hirme.

Need viis naist ei tunne üksteist ja on oma taustalt väga erinevad.
Anna lapsepõlv oli traagiliselt keeruline ja seetõttu oskab ta oma tänast pereõnne eriti kõrgelt väärtustada. Beriti on saatus Soome tööle viinud. Üliemotsionaalne Monika otsib oma tõelist eneseteostust ja vene päritolu Radda südames on pärast kooselu lõppemist piinav tühjus. Tantsu- ja motofännist Karin on aga justkui stabiilsuse kehastus – talle meeldib ta töö ja ta armastab jäägitult oma peret.

Need viis naist avavad meile oma koduuksed ja südamed, sest ükskõik kui erinevad me ka oleme, siis kokkuvõttes oleme ikkagi kõik omavahel seotud...