Tehnilised küsimused

Kas videoid on võimalik alla laadida?

- Videote allalaadimine on keelatud. Ebaseaduslikult videote allalaadimine ja ülesriputamine
on kriminaalselt karistatav.
- Kui märkad erinevates internetikeskkondades (v.a Kanal 2 koduleht) Kanal 2 programmi täispikki episoode, palun anna sellest meile teada veeb@kanal2.ee.

Probleem video mängimisel

1. Video ei mängi
- Proovi „refreshi“ (F5).
- Puhasta oma veebilehitseja vahemälu (klahvikombinatsioon ctrl+F5) ning taaskäivita veebilehitseja.

2. Video “hakib”
- “Hakk1imise” põhjuseks võib olla liiga aeglane internetiühendus.
- Playeri tööd võib segada ka mitmete veebilehitseja vahelehtede või programmide üheaegne kasutamine. Sulge osa programme ja aknaid.

Videode kvaliteet

Videote kvaliteet (360p või 576p) sõltub kasutaja internetiühendusest; player valib auotmaatselt parima võimaliku kvaliteedi. Playerist on võimalik valida ka käsitsi sobiv kvaliteet.

Video ei ole leitav

1. Ei leia konkreetset videot
- Kasuta peamenüüs olevat otsingulahtrit: "Otsi saadet/sarja".
Ülevaate kõikidest sarjadest ja saadetest leiad peamenüüst SAATED/SARJAD.

2. Saade pole üleval 
- Kõik saated laeb keskkonda automatiseeritud arvutiprogramm.
- Saated lähevad üles kohe pärast saate TV-eetri lõppu, kui neile ei rakendu viiteaeg. Viimasel juhul muutuvad saated nähtavaks N päeva möödudes. 

Miks ma ei näe videot?

1. Osadel videotel võib olla piiratud periood, mille jooksul need on VeebiTVs nähtavad.
Kanal 2 Veebi TVs võib olla kahte sorti ajalisi piiranguid.
 Piirangud tulenevad saate tootjafirma ja telekanali vahelisest lepingust, kus tootjafirma annab õiguse saadet veebis näidata vaid teatud perioodi jooksul.

1) Esimene piirang on seotud piiratud avaldamisajaga, kus video on VeebiTVs nähtav vaid N (näiteks 7 või 30) päeva jooksul pärast TV-eetrit.
Selline piirang võib esineda välismaise hankeprogrammi puhul ja ka mõnede kodumaiste saadete puhul, mis põhinevad mõnel välismaisel formaadil.

2) Teine piirang on viitega avalikustamine, mispuhul lisatakse videod VeebiTV-sse N (näiteks 14) päeva pärast tele-eetrit. 

2. Videol on Geo-blokeering
Geograafilised piirangud ehk Geo-blokk tähendab seda, et väljaspool Eestit ei saa kõiki videoid vaadata. Siia hulka kuuluvad enamasti välismaised sarjad ja filmid, ent samuti ka mõned kodumaised, ent välismaisel formaadil põhinevad saated. Sellisel juhul on saate/sarja tootja andnud õiguse näidata seda vaid Eesti territooriumil, sest teistes riikides võivad näitamisõigused kuuluda teistele telekanalitele või veebikeskkonnale. 

Ainult Eestis nähtavad saated on saadete nimekirjas tähistatud gloobuse ikooniga.

Sisulised küsimused

Reklaamipausid videos

Reklaame näidatakse videote alguses ning umbes iga 10 minuti järel. Reklaamipausi kohad määrab automaatselt arvuti ja seetõttu võivad reklaamipausid tulla ootamatult.

Arhiivsaated

VeebiTVs on kodumaiste telesaadete arhiiv – kui telesaade ei ole enam mõnda aega eetris olnud, säilivad saated meie veebis arhiivsaadete all.

Mida ma näen Veebi TVst?

Veebi TVs näeb enamust Kanal 2 kodumaist programmi ja välismaiste saadete/sarjade/filmide paremikku.

Sirvi küsimusi teemade kaupa: