Pressinõukogu otsus 741

27.09.2017 14:53

Kaebus nr 741
Pressinõukogu otsus 21.09.2017
 
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava
 
Pressinõukogu arutas A.A. (anonüümne menetlus) kaebust 10. mail 2017 Kanal 2 eetris olnud saate C-Komando peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.
 
Saates räägiti väidetavalt väärkoheldud väikelapsest.
 
A.A. kaebas Pressinõukogule, et saates esitati tema kohta laimu. Vaatamata sellele, et kaebaja esitas 13. mail Kanal 2-le nõudekirja saadet mitte sellisel kujul eetrisse lasta, oli kordussaade  muutmata kujul eetris ja saade oli ka järelvaadatav. Kaebaja märgib, et saates kasutati tsitaate, mida ta pole öelnud ja mis ei ole asjakohased. Saates räägiti ühest lastekaitsespetsialistist ja öeldi välja ainult üks nimi ja sellega jäi mulje, et tegemist oli temaga. 17. mail esitati saate eel mitmeti mõistetav parandus ja sellest ei ilmnenud, et saatejuht oleks lastekaitseametniku nime kasutades eksinud. Samuti leiab kaebaja, et tema nime ei olnud vaja avalikkusel teada. Ka ei võtnud saatetegijad temaga ühendust.
 
Kanal 2 hinnangul on Pressinõukogu antud saate kohta juba tauniva otsuse langetanud ja ei pea põhjendatuks asja uuesti arutamist.
 
Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus saatega C-Komando ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada.  Pressinõukogu hinnangul ei olnud lastekaitseametniku nime avaldamine põhjendatud. Lisaks omistatakse kaebajale tsitaat, mida ta ei öelnud.
 
Samas peab Pressinõukogu saate teemat oluliseks ja leiab, et see vajas kajastamist.
 
 
 
Pressinõukogu esimees Andrus Karnau
 

Soovitame vaadata: